Vid olika jakttillfällen behövs olika funktioner på kikarsiktet. Därmed är behovet olika beroende på vilken jakt som ska utföras och vad man kräver av sitt kikarsikte. Vid så kallad långhållsskytte är kraven extra stora. Det är även en jaktform som växer i popularitet. Det du först och främst ska fundera på hur du kommer använda ditt kikarsikte. Ett bra kikarsikte för en person behöver inte alls vara bra för en annan. Behoven är olika och allt beror på vilka funktioner som efterfrågas. I en artikel på Jof.se presenterades flera bra kikarsikten utifrån olika behov. Det de ansåg att man bland annat borde titta på var följande:

Justering i MIL eller MOA

Lite förenklat kan kikarsikten ställas in via inställningar på millimeter eller tum (MIL eller MOA). Ska siktet enbart skjutas in är detta inte avgörande. Handlar det däremot om långhållssikten är det väldigt avgörande hur träffbilden förändras vid varje enhetsändring. Om en ändring sker på 0,1MIL kan detta ändra träffbilden på ca 10 mm. Detta om man utgår från ett avstånd på 100 meter. Ett bra kikarsikte, som ska användas på långt håll, bör alltså ha en låg gradering.

Justermån avgör avstånd

Även justermånen är absolut viktigast vid långskytte. Det visar möjligheten att höja träffläget. Med bra justermån skapas möjligheten att skjuta på längre avstånd och bibehålla träffsäkerheten. På kortare mål är det inte lika avgörande men vid längre skytte än 100 meter kan träffbilden behöva höjas.

Funktionen Zero Stop

Behöver du snabbt få iväg skottet eller om du skjuter i mörker kan funktionen Zero Stop vara användbar. Targetratten stoppar då på noll vilket skapar enklare och snabbare inställningar. Det är en vanlig funktion på bättre och lite dyrare modeller.

Funktionen Parallaxjustering

Parallaxjustering kan enkelt beskrivas med att kikarsikten anpassas utifrån hur du håller ögat. Om du rör ögat i sidled när du tittar i kikarsiktet kan riktmedlet ändras över målet. Det kräver därmed att man håller siktet perfekt mot ögat. Men med denna funktion reduceras detta problem. Detta är främst viktigt vid långskjutning.

Har du aldrig haft ett kikarsikte förr? Prata alltid med en erfaren jägare eller återförsäljare av jaktprodukter. Det viktigaste är att du hittar ett bra kikarsikte utifrån hur du kommer att jaga och vilka behov du har under jakten. Personer med erfarenhet kan lätt guida dig rätt till ett sikte som passar dig.

Välj rätt kikarsikte

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *