Stockholm: Beroende på vad orsaken är till att du behöver ett läkarintyg i Stockholm bör du vända dig till olika instanser inom hälsovården. Är det en privat klinik eller en hälsocentral? Eller kanske räcker det med den hjälp som kan ges via webben?

Hälsocentralen vid besvär

Har du varit hemma i två veckor behövs ett läkarintyg för att man ska få pengar från försäkringskassan. Många arbetsgivare kräver även läkarintyg om man är borta mer än 14 dagar från jobbet. Det finns både privata hälsocentraler i Stockholm samt de inom landstinget. Det spelar ingen roll vilken av dessa man går till. Däremot kan man bara vara skriven hos en hälsocentral åt gången. Önskar man byta behöver man därmed kontakta den nya hälsocentralen för att skriva sig där.

Privata kliniker – läkarintyg som visar att du är frisk

En tydlig skillnad mellan hälsocentraler och privata kliniker är vad läkarintygen används till. Till en hälsocentral vänder du dig om du är sjuk och behöver intyg på detta. Till de privata klinikerna vänder du dig främst för att få intyg på att du är frisk. Det är exempelvis hit du vänder dig om du vill ha läkarintyg på att du är tillräckligt frisk för att kunna adoptera, ta D-körkort m.m. I Stockholm finns till och med kliniker som specialiserat sig just på vissa av dessa intyg. Det finns bland annat en klinik som enbart ger läkarintyg till olika körkort. Detta är däremot mer undantag än regel. Det vanligaste är att privata hälsocentraler och vårdkliniker har ett brett utbud av vårdtjänster. Däremot är det inte för akutvård eller sjukvård utan man har snarare ett stort fokus på hälsa och preventiva åtgärder. Här kan man även få vaccin inför en utlandsresa eller träningsprogram för bättre hälsa.

Enklare hjälp via mobilen

Ett alternativ är att söka hjälp via någon av de mobila tjänster som finns. Du ringer upp en läkare som via telefon (ofta webbkamera) kan ge dig hjälp med enklare problem. Dessa kan även skriva läkarintyg som exempelvis kan lämnas till arbetsgivaren vid sjukdom. Eftersom det enbart är digital kommunikation kan man däremot inte få alla läkarintyg då vissa kräver fysisk kontroll. Är du sjuk och behöver intyg för detta är det hälsocentralen (privat eller inom landstinget). Är du frisk är det privata aktörer som främst passar för att man ska få korrekt läkarintyg.

Rätt väg till läkarintyget

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *