Välj rätt kikarsikte

Vid olika jakttillfällen behövs olika funktioner på kikarsiktet. Därmed är behovet olika beroende på vilken jakt som ska utföras och vad man kräver av sitt kikarsikte. Vid så kallad långhållsskytte är kraven extra stora. Det är även en jaktform som…